Category Archives: Dự Án

KHU ĐÔ THỊ PHÚC AN ASHITA

Dự án: Khu Đô Thị Phúc An Ashita

Qui Mô: 93 ha

Chủ Đầu Tư: Trần Anh ...

Khu Đô Thị Phúc An Asuka

Dự án: Khu Đô Thị Phúc An Asuka

Qui Mô: 66 ha

Chủ Đầu Tư: Trần Anh ...

CHUNG CƯ PHÚC AN CITY

Dự án: PHÚC AN CITY

Quy Mô: 100 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...

DỰ ÁN LAVILLA GREEN CITY

Dự án: LAVILLA GREEN CITY

Quy Mô: 100 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...

PHÚC AN GARDEN

Dự án: PHÚC AN GARDEN

Quy Mô: 28 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...

KHU ĐÔ THỊ WEST LAKES GOLF VILLAS

Dự án: WEST LAKES GOLF VILLAS

Quy Mô: 48 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ...

PHÚC AN CITY

Dự án: PHÚC AN CITY

Quy Mô: 100 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...

2 Comments

TRẦN ANH RIVERSIDE

Dự án: TRẦN ANH RIVERSIDE

Quy Mô: 11 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...

2 Comments

DỰ ÁN BELLA VILLA

Dự án: BELLA VILLA

Quy Mô: 92.945 m2

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...

1 Comment

DỰ ÁN SOLAR CITY

Dự án: SOLAR CITY

Quy Mô: 4,7 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...

1 Comment