Lưu trữ Danh mục: Dự Án Đang Triển Khai

DỰ ÁN LAVILLA GREEN CITY

Dự ánLAVILLA GREEN CITY Quy Mô:100 ha Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

2 Các bình luận

KHU ĐÔ THỊ PHÚC AN ASHITA

Dự án: Khu Đô Thị Phúc An Ashita Qui Mô: 93 ha Chủ Đầu Tư: ...

KHU ĐÔ THỊ PHÚC AN ASUKA

Dự án: Khu Đô Thị Phúc An Asuka Qui Mô: 66 ha Chủ Đầu Tư: ...

CHUNG CƯ PHÚC AN CITY

Dự án: PHÚC AN CITY Quy Mô: 100 ha Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

PHÚC AN GARDEN

Dự án: PHÚC AN GARDEN Quy Mô: 28 ha Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

KHU ĐÔ THỊ WEST LAKES GOLF VILLAS

Dự án: WEST LAKES GOLF VILLAS Quy Mô: 48 ha Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH ...

PHÚC AN CITY

Dự án: PHÚC AN CITY Quy Mô: 100 ha Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

2 Các bình luận

DỰ ÁN BELLA VILLA

Dự án: BELLA VILLA Quy Mô: 92.945 m2 Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

2 Các bình luận