Category Archives: Dự Án Nổi Bật

DỰ ÁN LAVILLA GREEN CITY

Dự án: LAVILLA GREEN CITY

Quy Mô: 100 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...

PHÚC AN GARDEN

Dự án: PHÚC AN GARDEN

Quy Mô: 28 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...

KHU ĐÔ THỊ WEST LAKES GOLF VILLAS

Dự án: WEST LAKES GOLF VILLAS

Quy Mô: 48 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ...

PHÚC AN CITY

Dự án: PHÚC AN CITY

Quy Mô: 100 ha

Chủ Đầu Tư: TRẦN ANH GROUP

...