Tag Archives: khu đô thị phúc an asita

KHU ĐÔ THỊ PHÚC AN ASHITA

Dự án: Khu Đô Thị Phúc An Ashita

Qui Mô: 93 ha

Chủ Đầu Tư: Trần Anh ...